Sanační omítkový systém


SANACE POVRCHU ZDIVA POD I NAD TERÉNEMSanační omítkový systém

Povrchová úprava vlhkých a zasolených stěn

Stěny pod úrovní terénu

V případě průsaků v oblasti sklepů nebo zdiva pod úrovní terénu lze provést celoplošnou hydroizolaci z interiéru. Problematika může být velmi účinně řešena provedením dodatečné hydroizolace zvnějšku izolačními stěrkami. Tato stavební operace je sice naprosto nejspolehlivější, ale z pohledu času, financí a technického provedení bývá velmi náročná. Výkopové práce mnohdy ani nelze provést a právě pro tyto případy existuje možnost provedení izolačních prací zevnitř (kombinace výrobků INTRASIT® VK 10A a INTRASIT®  DS1 54Z). Ošetření povrchu je provedeno stejně jako u vlhkých stěn nad úrovní terénu.


Stěny nad úrovní terénu

Nově izolovaná stěna i po provedení vnitřní stěrkové izolace nebo po obnovení horizontální bariéry injektáží obsahuje vlhkost, která se odstraní až dlouhodobým vysycháním. Vlhké a oproti vnitřku chladnější stěny způsobují kondenzaci vlhkosti a tvoří tak ideální prostředí pro vznik plísní. Pro ideální a rychlé dokončení restaurátorských prací je proto nezbytné použít na finální pohledové vrstvy materiály s vysokou propustností vodních par. Výrobky musí mít zároveň maximální přídržnost k vlhkým a zasoleným podkladům. Omítky z řady INTRASIT® splňují všechna tato kritéria a díky obrovskému objemu pórů dokáží efektivně absorbovat prostupující soli a zároveň výrazně vylepšit tepelně izolační vlastnosti konstrukcí. A právě zlepšení tepelně izolačních vlastností řeší dodatečné kondenzování vlhkosti zevnitř.

Pro sanační stavební práce již delší dobu existuje všeobecně uznávaná směrnice WTA. Sanační omítky od firmy HAHNE v mnoha parametrech výrazně překračují již tak náročné požadavky této směrnice. V materiálech se používají místo standardních křemičitých písků speciální plniva i pojiva. Ty zajišťují výrazně větší podíl pórů a tím vyšší tepelný komfort a zároveň podstatně nižší spotřebu. Na rozdíl od jiných omítkových systémů jsou tyto póry utvářené provzdušněním a jsou kapilárně neaktivní a dosahují tak výrazně delší trvanlivosti.


SANAČNÍ SYSTÉM PODLE WTA -  INTRASIT®

SANAČNÍ SYSTÉM PODLE WTA - INTRASIT®

Podklad:

Očištěné cihelné nebo kamenné zdivo

Penetrace:

INTRASIT® Aquarol 10A

Hydroizolace:

INTRASIT® DS1 54Z und
INTRASIT® VK 10A

Kontaktní špric:

INTRASIT® VS-WTA 54Z

Podrovnání:

INTRASIT® GP-WTA 54Z

Sanační omítka:

INTRASIT® SAP-WTA 54Z
INTRASIT® SanUno-WTA 54Z

Štuk a malba:

INTRASIT® FP 54Z + malba INTRASIT SE-SF

Oblasti použití:

  • Renovace vlhkého a zasoleného zdiva
  • Opravy vnitřních omítek a fasád
  • Možnost strojního omítání
  • Vysoká odolnost vůči vlhkosti
  • Vysoký obsah pórů a odolnost solím

Výhody:

  • Jednovrstvé i více vrstvé použití
  • Nízká spotřeba
  • Strojní omítání
  • Vysoká kapacita pro uskladnění solí
  • Certifikace WTA

Systémové produkty:

INTRASIT® Aqurarol 10A

INTRASIT® Aqurarol 10A

Speciální třífázová penetrace pro sanační systémy. Chemickou reakcí zpevňuje podklad, uzavírá kapiláry proti negativnímu tlaku, váže povrchový prach a sjednocuje nasákavost.
Více info
INTRASIT® VS-WTA 54Z

INTRASIT® VS-WTA 54Z

Solím odolná a vysoce lepivá postřiková malta, která splňuje požadavky WTA. Má vynikající přídržnost k problematickým podkladům.

Více info
INTRASIT® FP 54Z

INTRASIT® FP 54Z​​

Vlákny vyztužená renovační štuková omítka. Je vhodná pro venkovní i vnitřní použití.

Více info
INTRASIT® VK 10A

INTRASIT® VK 10A

Hloubková mineralizační křemičitanová bezrozpouštědlová izolace, injektáž a penetrace.
Více info
INTRASIT® GP-WTA 54Z

INTRASIT® GP-WTA 54Z

Vysoce prodyšná podkladní omítka, která slouží pro hrubé vyrovnávání vlhkého zdiva. Dokáže bez defektů dlouhodobě uskladnit velké množství solí.

Více info
INTRASIT® SE-SF 70A

INTRASIT® SE-SF 70A​​

Speciální barva na bázi organických silikátů s vysokým krytím. Obsahuje unikátní kombinaci účinných látek, které dlouhodobě chrání podklady proti plísním.

Více info
INTRASIT® DS1 54Z

INTRASIT® DS1 54Z

Jednosložková polymery modifikovaná speciální minerální hydroizolace pro venkovní a vnitřní použití, odolná vůči síranům.

Více info
INTRASIT® SanUNO WTA 54Z

INTRASIT® SanUNO WTA 54Z

Bílá univerzální a vysoce prodyšná sanační omítka na vrstvy až 30 mm v jednom kroku, která kombinuje výbornou přídržnost s nízkou absorpcí solí a vlhkosti.
Více info