Ruck-zuck (RZ sanační rychlostém)


Pokud jsou čas, spolehlivost a kvalita nejdůležitějšími faktory tak doporučujeme použít rychlosystém INTRASIT RZ od firmy Hahne. Tento systém je vhodný zejména pro malé rekonstrukce, kde jsou náklady na transport a zařízení staveniště poměrně vysoké a zároveň se vyžaduje minimální omezení uživatelů sanovaných objektů. S tímto systémem se zvládne izolační i omítková vrstva za 1 den a oproti WTA systémům se ušetří na technologických přestávkách i několik týdnů času.

Díky použití speciální pokročilé technologie HSP (výrobek s vysokým obsahem pucolánu) přináší tyto výrobky oproti běžným druhům sanačních matl mnoho výhod. Mezi nejvýznamnější patří např. velmi nízká spotřeba, nízké smrštění, odolnost vůči síranům, pevnost, přídržnost a také výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti.

Velmi snadná a rychlá práce s maximálním užitkem

Při porovnání s tradičními sanačními materiály systém RZ uspoří podstatně více práce, času a množství materiálu. Obecně platí, že úspora na materiálu je díky nové technologii a nízké objemové hmotnosti více než 50 %. Např. na stěnu o výměře 40 m2 a tloušťce 2 cm bude potřeba pouze 520 kg (34 pytlů po 15 kg) omítky INTRASIT® RZ2 55HSP. Běžné a cenově nejdostupnější sanační systémy mají spotřebu na stejnou vrstvu cca 32 kg (1,6 kg/1 mm/m2). Při stejné výměře je tedy nutné zpracovat 1280 kg (51 pytlů po 25 kg) materiálu. V praxi to znamená nejen podstatně nižší spotřebu materiálu, ale i markantní finanční úsporu v podobě hodin strávených při dopravě materiálu, transportu pracovníků (celý systém v jeden den), manipulaci po stavbě (méně pytlů a váhou pouze 15 kg), míchání a samozřejmě i při následném jednoduchém zpracování.


Ruck-Zuck-System INTRASIT® RZ

Ruck-Zuck-System INTRASIT® RZ

Podklad: Zdivo dle DIN 1053, beton, cementové potěry, omítky a jiné soudržné podklady
Penetrace: INTRASIT® Aquarol 10A
Izolační vyrovnávka: INTRASIT® RZ1 55HSP
Speciální sanační vrsva s nátěrem: INTRASIT® RZ2 55HSP + nátěr INTRASIT® SE-SF

Oblasti použití:

  • Opravy vlhkostně a solí poškozených stavebních konstrukcí
  • Fasády, sokly a vnitřní vlhké zdivo
  • Místnosti pod úrovní terénu vyžadující regulaci klimatu
  • Utvoření suchého a bez plísňového prostředí
  • Zvýšení povrchové teploty zdiva

Výhody

  • Rychlá aplikace bez omezení uživatelů
  • Hydroizolační a omítkový systém v jednom
  • Vysoká životnost díky vysokému obsahu pórů
  • Světlý a hladký povrch bez štuků a malování
  • Vysoká odolnost solím

Systémové produkty:

INTRASIT® Aqurarol 10A

INTRASIT® Aqurarol 10A

Speciální třífázová penetrace pro sanační systémy. Chemickou reakcí zpevňuje podklad, uzavírá kapiláry proti negativnímu tlaku, váže povrchový prach a sjednocuje nasákavost.
Více info
INTRASIT® RZ2 55HSP

INTRASIT® RZ2 55HSP

Rychletuhnoucí vláknem vyztužená klimatizační omítka. Utváří vodoodpudivé těsnící póry. S lehčeným plnivem pro vrstvy 10-25 mm.
Více info
INTRASIT® RZ1 55HSP

INTRASIT® RZ1 55HSP

Rychletuhnoucí vláknem vyztužená těsnící malta pro vrstvy od 3 mm do 5 cm v jednom kroku.
Více info
INTRASIT® SE-SF 70A

INTRASIT® SE-SF 70A

Speciální barva na bázi organických silikátů s vysokým krytím. Obsahuje unikátní kombinaci účinných látek, které dlouhodobě chrání podklady proti plísním.
Více info