Injektáže proti vlhkosti


Vlhké zdivo, opadané omítky, solné výkvěty a plísně. Tyto klasické problémy starých domů a stavení mohou být velice snadno a rychle eliminovány a to odstraněním příčiny vzniku vlhkosti. I v této oblasti se můžete spolehnout na širokou výrobkovou řadu INTRASIT®. Staré budovy často postrádají účinnou horizontální bariéru proti kapilárně vzlínající vlhkosti a je nezbytné ji obnovit. Vlhkost a rozpuštěné soli se prostřednictvím kapilárního vzlínání stavebních materiálů přesouvají neustále směrem vzhůru. Zdivo se chová jako houba.

Velmi účinnou zbraní proti vzlínající vlhkosti jsou chemické injektáže. Jejich rychlá účinnost je prověřená již stovkami staveb a díky tomu je jejich použití popsáno v mezinárodně uznávané oficiální stavební směrnici pro rekonstrukce, kterou známe pod zkratkou WTA. Injektážní výrobky INTRASIT® způsobují trvalé a prakticky neměnné hydrofobní zpevnění stavebních materiálů. Pro všechny produkty INTRASIT® obecně platí, že jejich speciální chemické složení aktivně prostupuje i do nejmenších mikroskopických kapilár, které chemickou reakcí obaluje trvale elastickým filmem a výrazně zužuje (mineralizace). Ty jsou pak absolutně hydrofobní a kapilární vzlínání je plně zastaveno.


Horizontální bariéra INTRASIT®

Horizontální bariéra INTRASIT®

INTRASIT® VK10A se používá pro plošné utěsnění stěn s negativním vodním tlakem v kombinaci s INTRASIT® DS1 54Z nebo jako účinná horizontální bariéra.

INTRASIT® VK 10a
Mikrosilikonová emulze pro injektáž INTRASIT® MEK 18OS
Speciální originální vysoce účinný koncentrát na bázi silan siloxanů  INTRASIT® BLK 18OS
Injektážní krém na bázi silan siloxanů INTRASIT® IC 28OS

Systémové produkty

INTRASIT® VK 10 A

INTRASIT® VK 10 A

INTRASIT® VK10A se používá pro utěsnění velkých venkovních ploch ve spojení s cementovými maltami nebo s hydroizolačními stěrkami. Pro vnitřní utěsnění sklepního zdiva v kombinaci s beztlakovou horizontální hydroizolací anebo pro injektážní metodu.
Více info
INTRASIT® BLK 18OS

INTRASIT® BLK 18OS

INTRASIT® BLK 18OS je vodouředitelná siloxanová vodorovná hydroizolace, která proniká do sebemenších kapilár. INTRASIT® BLK 18OS je koncentrát, který může být naředěn v příslušném poměru pitnou vodou. Koncentrace a samovolné pronikání tohoto produktu do zdiva roste společně s odpařováním vody, čímž se samovolně spouští proces postupného celistvého polymerového zesítění a hydrofobního pokrytí pórů. INTRASIT® BLK 18OS nevyžaduje reaktant v podobě vlhkosti ve zdivu a může být se spolehlivou účinností aplikován i na dočasně vyschlém zdivu. Jeho aplikací vzniká ucelená a dlouhodobá horizontální vlhkostní zábrana.
Více info
INTRASIT® IC 28OS

INTRASIT® MEK 18OS​​

INTRASIT® IC 280S je injektážní krém s originální recepturou bez obsahu rozpouštědel na silan-siloxanové bázi. Účinná a unikátní kombinace látek na bázi silan-siloxanu tvoří min. 80% výrobku. Zbývající část se též významně odlišuje od podobných výrobků, protože obsahuje speciální aktivační přísady, které umožňují snazší vstup do kapilár. Díky tomu krém velmi rychle proniká hluboko do minerálních stavebních materiálů a utváří trvalou horizontální bariéru proti vlhkosti. Vyznačuje se velmi snadným použitím, protože se vtlačuje bez tlaku pomocí ruční pistole s tryskou nebo zahradního postřikovače přímo do otvoru. Díky těmto vlastnostem je ideální pro restaurování.
Více info
INTRASIT® MEK 18OS

INTRASIT® IC 28OS​​

INTRASIT® MEK 18OS je hydrofobizující horizontální izolace, která zabraňuje kapilárnímu vzlínání.

Používá především pro vytvoření horizontální bariéry proti vzlínající vlhkosti ve zdivu s aktuálně vysokou vlhkostí. Materiál lze aplikovat beztlakou i nízkotlakou injektáží s tlakem (< 10 ba).

Více info

 

Schéma injektážních vrtů

Schéma injektážních vrtů

Sanace sklepů a vlhkého zdiva - sanační systém INTRASIT (2,94Mb)